Trông chờ sự nghẹt thở từ Xứ Wales - Đan Mạch

Xứ Wales và Đan Mạch được đánh giá mạnh ngang nhau. Ảnh: UEFA
Xứ Wales và Đan Mạch được đánh giá mạnh ngang nhau. Ảnh: UEFA
Xứ Wales và Đan Mạch được đánh giá mạnh ngang nhau. Ảnh: UEFA
Lên top