Trợ lý B. Bình Dương “tố” trọng tài bắt “không chuẩn”

Trợ lí Nguyễn Thanh Sơn của B. Bình Dương cho rằng trọng tài bắt không "chuẩn" khiến B. Bình Dương bị cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: Đ.V
Trợ lí Nguyễn Thanh Sơn của B. Bình Dương cho rằng trọng tài bắt không "chuẩn" khiến B. Bình Dương bị cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: Đ.V
Trợ lí Nguyễn Thanh Sơn của B. Bình Dương cho rằng trọng tài bắt không "chuẩn" khiến B. Bình Dương bị cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: Đ.V