Trò chơi oan nghiệt

Pha bóng Văn Nhiên bị thổi phạt 11m và thẻ đỏ. Ảnh: VPF
Pha bóng Văn Nhiên bị thổi phạt 11m và thẻ đỏ. Ảnh: VPF
Pha bóng Văn Nhiên bị thổi phạt 11m và thẻ đỏ. Ảnh: VPF
Lên top