Triều đại đầy biến động của nhà Glazer tại Man United

Cổ động viên Man United chưa bao giờ có thiện cảm với gia đình nhà Glazer. Ảnh: AFP
Cổ động viên Man United chưa bao giờ có thiện cảm với gia đình nhà Glazer. Ảnh: AFP
Cổ động viên Man United chưa bao giờ có thiện cảm với gia đình nhà Glazer. Ảnh: AFP
Lên top