Tranh hạng 3 VCK U.19 Đông Nam Á: Chiến thắng và danh dự