Tránh "bài học Malaysia 2014", Indonesia siết chặt an ninh trận Việt Nam