THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT GIÀNH KỲ TÍCH TẠI PARALYMPIC 2016:

“Trân trọng, xin đừng đánh đồng”