Trần Lê Duy Nhất trở lại ấn tượng tại Giải golf TPHCM mở rộng 2021

Trần Lê Duy Nhất trở lại ấn tượng với Giải golf TPHCM mở rộng 2021 bằng cú Hole in one. Ảnh: Hội Golf TPHCM.
Trần Lê Duy Nhất trở lại ấn tượng với Giải golf TPHCM mở rộng 2021 bằng cú Hole in one. Ảnh: Hội Golf TPHCM.
Trần Lê Duy Nhất trở lại ấn tượng với Giải golf TPHCM mở rộng 2021 bằng cú Hole in one. Ảnh: Hội Golf TPHCM.
Lên top