Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trận Hà Nội – Hải Phòng kết thúc sớm vì CĐV đất Cảng ném mưa pháo sáng

CĐV đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy.
CĐV đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy.