Trả lương cao cho Văn Hậu, Heerenveen loay hoay tìm nhà tài trợ ở Việt Nam

Mùa giải qua hơn 2 tháng rưỡi, đội bóng của Văn Hậu vẫn đang loay hoay tìm nhà tài trợ ở Việt Nam
Mùa giải qua hơn 2 tháng rưỡi, đội bóng của Văn Hậu vẫn đang loay hoay tìm nhà tài trợ ở Việt Nam
Mùa giải qua hơn 2 tháng rưỡi, đội bóng của Văn Hậu vẫn đang loay hoay tìm nhà tài trợ ở Việt Nam
Lên top