Tổng cục TDTT sẽ có 4 Phó Tổng cục trưởng?

Ông Trần Đức Phấn (trái) là 1 trong 3 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hiện tại. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Đức Phấn (trái) là 1 trong 3 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hiện tại. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Đức Phấn (trái) là 1 trong 3 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hiện tại. Ảnh: Đ.H
Lên top