Tổng cục TDTT lập tổ kiểm tra dấu hiệu sai phạm ở Khu LHTTQG Mỹ Đình

Văn bản về về tháo dỡ của Khu LHTTQG Mỹ Đình được dán ngay tại địa bàn yêu cầu di dời. Ảnh: Như Ý
Văn bản về về tháo dỡ của Khu LHTTQG Mỹ Đình được dán ngay tại địa bàn yêu cầu di dời. Ảnh: Như Ý
Văn bản về về tháo dỡ của Khu LHTTQG Mỹ Đình được dán ngay tại địa bàn yêu cầu di dời. Ảnh: Như Ý
Lên top