Tổng cục TDTT giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn ra tranh cử Phó Chủ tịch VFF

Ông Trần Quốc Tuấn -Phó Chủ tịch thường trực VFF nhiệm kỳ VII. Ảnh: QT
Ông Trần Quốc Tuấn -Phó Chủ tịch thường trực VFF nhiệm kỳ VII. Ảnh: QT
Ông Trần Quốc Tuấn -Phó Chủ tịch thường trực VFF nhiệm kỳ VII. Ảnh: QT
Lên top