Tối nay, ĐT Việt Nam gặp Myanmar: “Bản lĩnh của ta đây”