Tới Liverpool, Real Madrid chọn khách sạn có tên "Titanic"

Các thành viên của Real Madrid di chuyển sang Liverpool vào ngày 13 vốn bị coi là không may mắn theo quan niệm ở Châu Âu. Ảnh: Real Madrid
Các thành viên của Real Madrid di chuyển sang Liverpool vào ngày 13 vốn bị coi là không may mắn theo quan niệm ở Châu Âu. Ảnh: Real Madrid
Các thành viên của Real Madrid di chuyển sang Liverpool vào ngày 13 vốn bị coi là không may mắn theo quan niệm ở Châu Âu. Ảnh: Real Madrid
Lên top