VCK U18 Đông Nam Á 2017:

Toàn thắng 3 trận, U18 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại