Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Toàn cảnh bức tranh sáng tối bóng đá Châu Âu tuần qua