Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai” trong đêm khai mạc ABG5