Tỉnh Quảng Trị chúc mừng, trao thưởng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh