Tin vui với tuyển Việt Nam khi đội đã có "hộ chiếu vaccine"

Tuyển Việt Nam thuộc nhóm đối tượng được rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi nhập cảnh từ 21 ngày xuống còn 7 ngày do có "Hộ chiếu vaccine". Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam thuộc nhóm đối tượng được rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi nhập cảnh từ 21 ngày xuống còn 7 ngày do có "Hộ chiếu vaccine". Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam thuộc nhóm đối tượng được rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi nhập cảnh từ 21 ngày xuống còn 7 ngày do có "Hộ chiếu vaccine". Ảnh: AFC
Lên top