Tin chuyển nhượng: Rashford có thể rời M.U, Bravo chính thức đến Man City