Tin chuyển nhượng: Mourinho giữ chân Pereira, Juventus “chi đậm” vì James