“Tiểu xảo với Tiến Linh, thẻ đỏ dành cho Mubarak là hoàn toàn thích đáng”

Trung vệ Mubarak nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi bóng tiểu xảo để ngăn Tiến Linh thoát xuống ghi bàn. Ảnh: H.T
Trung vệ Mubarak nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi bóng tiểu xảo để ngăn Tiến Linh thoát xuống ghi bàn. Ảnh: H.T
Trung vệ Mubarak nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi bóng tiểu xảo để ngăn Tiến Linh thoát xuống ghi bàn. Ảnh: H.T
Lên top