“Tiểu Công Phượng” lập siêu phẩm giúp U19 Việt Nam bằng điểm Nhật Bản

Siêu phẩm của Thanh Khôi, cầu thủ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai
Siêu phẩm của Thanh Khôi, cầu thủ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai
Siêu phẩm của Thanh Khôi, cầu thủ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai
Lên top