CÔNG NHÂN VIỆT Ở YANGON XIN NGHỈ LÀM ĐỂ CỔ VŨ THẦY TRÒ HỮU THẮNG:

Tiếp thêm “lửa” cho đội tuyển Việt Nam