Tiền vệ Tuấn Anh: Số phận của “đôi chân pha lê”

Tuấn Anh trùm áo kín đầu trong cabin sau khi dính chấn thương. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Tuấn Anh trùm áo kín đầu trong cabin sau khi dính chấn thương. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Tuấn Anh trùm áo kín đầu trong cabin sau khi dính chấn thương. Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Lên top