Tiến Linh hội quân cùng U23 Việt Nam dù B. Bình Dương đá BTV Cup 2019

Tiến Linh không cùng CLB B. Bình Dương tham dự BTV Cup 2019 mà sẽ cùng U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn. Ảnh: Hoài Thu
Tiến Linh không cùng CLB B. Bình Dương tham dự BTV Cup 2019 mà sẽ cùng U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn. Ảnh: Hoài Thu
Tiến Linh không cùng CLB B. Bình Dương tham dự BTV Cup 2019 mà sẽ cùng U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn. Ảnh: Hoài Thu
Lên top