Tiền đâu nuôi V.League 2018?

Chủ tịch HĐQT VPF khóa 3 Trần Anh Tú.
Chủ tịch HĐQT VPF khóa 3 Trần Anh Tú.