Tiền đạo Tottentham có thể phải nghỉ đá bóng để “đi bộ đội“