Tiền đạo Teerasil Dangda: “Chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu Myanmar”