Thường trực VFF đề nghị cách chức Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi: “Làm như vậy là không đúng”