Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thương "thương binh" Kompany của Man City