Thực chất, ông Troussier cũng đang làm Giám đốc kỹ thuật cho Việt Nam

Ông Troussier đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm quản lý bóng đá tại Châu Âu, Châu Phi cũng như Châu Á. Ảnh: Duy Anh.
Ông Troussier đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm quản lý bóng đá tại Châu Âu, Châu Phi cũng như Châu Á. Ảnh: Duy Anh.
Ông Troussier đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm quản lý bóng đá tại Châu Âu, Châu Phi cũng như Châu Á. Ảnh: Duy Anh.
Lên top