Thua thảm, Arsenal trở thành “trò hề” để cư dân mạng troll