Thua ngay “vòng gửi xe”, Tevez ngồi... “đếm tiền giải khuây“