Thua Iran, Việt Nam có cửa tranh đội thứ ba tốt nhất với Thái Lan?

Việt Nam chỉ còn cách thắng đậm trước Yemen, tranh suất 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Ảnh: Đ.T
Việt Nam chỉ còn cách thắng đậm trước Yemen, tranh suất 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Ảnh: Đ.T
Việt Nam chỉ còn cách thắng đậm trước Yemen, tranh suất 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Ảnh: Đ.T
Lên top