Thua Hải Phòng, cầu thủ Bình Dương bị "mắng" vì “vô trách nhiệm”