Thú vị: Cầu thủ ăn bánh lấy may trước khi đá phạt đền