Thủ tướng gửi thư chúc mừng chiến tích của U23 Việt Nam

Ảnh: Đăng Huỳnh
Ảnh: Đăng Huỳnh
Ảnh: Đăng Huỳnh