Thủ tướng chúc mừng Đoàn TTVN và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh