Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức được ra tranh cử Chủ tịch VFF

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức ra tranh cử Chủ tịch VFF khoá VIII. Ảnh: Đ.H
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức ra tranh cử Chủ tịch VFF khoá VIII. Ảnh: Đ.H
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức ra tranh cử Chủ tịch VFF khoá VIII. Ảnh: Đ.H
Lên top