Thủ thành Văn Lâm tái xuất

Thủ thành Đặng Văn Lâm phải tập riêng. Ảnh: Muangthong FC
Thủ thành Đặng Văn Lâm phải tập riêng. Ảnh: Muangthong FC
Thủ thành Đặng Văn Lâm phải tập riêng. Ảnh: Muangthong FC
Lên top