Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ thành Nguyên Mạnh và ám ảnh từ những cú sút xa