Thủ thành Bùi Tấn Trường đáp trả trước những chỉ trích

Thủ thành Bùi Tấn Trường đáp trả dư luận sau những chỉ trích nhắm vào anh. Ảnh: Minh Anh
Thủ thành Bùi Tấn Trường đáp trả dư luận sau những chỉ trích nhắm vào anh. Ảnh: Minh Anh
Thủ thành Bùi Tấn Trường đáp trả dư luận sau những chỉ trích nhắm vào anh. Ảnh: Minh Anh
Lên top