Thủ môn ĐT futsal Việt Nam lọt Top 10 xuất sắc nhất thế giới

Thủ môn Hồ Văn Ý của ĐT Futsal Việt Nam vừa được đề cử ở danh sách 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2018.
Thủ môn Hồ Văn Ý của ĐT Futsal Việt Nam vừa được đề cử ở danh sách 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2018.
Thủ môn Hồ Văn Ý của ĐT Futsal Việt Nam vừa được đề cử ở danh sách 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2018.
Lên top