Thử doping thay VĐV, một HLV bị trục xuất khỏi Brazil