Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thông điệp từ hành động của thầy trò HLV Hữu Thắng