Thiếu thủ lĩnh, tuyển Anh khó làm nên chuyện ở EURO 2020

Sở hữu dàn sao đồng đều nhưng đội tuyển Anh vẫn thiếu nhân tố nổi trội cho vai trò thủ lĩnh, thiếu đặc tính riêng để thành công ở các giải đấu lớn. Ảnh: FA
Sở hữu dàn sao đồng đều nhưng đội tuyển Anh vẫn thiếu nhân tố nổi trội cho vai trò thủ lĩnh, thiếu đặc tính riêng để thành công ở các giải đấu lớn. Ảnh: FA
Sở hữu dàn sao đồng đều nhưng đội tuyển Anh vẫn thiếu nhân tố nổi trội cho vai trò thủ lĩnh, thiếu đặc tính riêng để thành công ở các giải đấu lớn. Ảnh: FA
Lên top