Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thiếu “buồng phổi” Tuấn Anh – Xuân Trường, ĐT Việt Nam “sống” thế nào?