Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Thiên thần mắt sáng" Cẩm Hiền không dự giải cờ vua thế giới